Vzory zdarma

Na této stránce naleznete vzory smluv zdarma ke stažení. Tyto vzory již byly úspěšně použity u soudu a jsou tak prověřeny v praxi.

I přes úspěšné použití smluv v praxi je doporučena konzultace s advokátem pro každý konkrétní případ. Vzory smluv zdarma jsou všeobecné a nemusí plně odpovídat konkrétním požadavkům jednotlivce.

Uznání dluhu – Se používá v případech, kdy dluh existuje a tímto uznáním se posiluje pozice věřitele. Uznání dluhu má dále za následek prodloužení promlčecí lhůty o 10 let. Uznání dluhu musí odkazovat na stávající závazek, který musí být přesně definován, aby nemohlo dojít k jeho záměně za jiný.

Smlouva o zápůjčce – Tato smlouva o zápůjčce (dříve smlouva o půjčce) se používá pro poskytnutí finančních prostředků jiné osobě. Zápůjčka je splatná jednorázově a bezúročně.

Směnka Vlastní – Směnka je cenný papír, jehož obsah je přesně definovaný zákonem, odchýlení od obsahu definovaného v zákoně má za následek její neplatnost. Tato směnka byla mnohokrát použita u soudu a je při správném vyplnění bezpečná.

Kupní smlouva na automobil – Tato kupní smlouva se používá při prodeji a změně vlastníka automobilu. Tento vzor obsahuje vše, co budete potřebovat při prodeji vozu. Součástí souboru je kupní smlouva, předávací protokol, popis technického stavu vozidla a plnou moc potřebnou k přepisu vozu.

 

 

 

 

 Autor vzorů smluv zdarma neodpovídá za případné použití smluv a vzniklé škody. Vzory smluv zdarma nebyly vypracovány advokátem.