Pro věřitele

Nabízím služby odkupu a vymáhání pohledávek z nezaplacených faktur, nájmů, směnek v nominální hodnotě od 1.000Kč až 100.000Kč.

Pohledávky jsou vymáhány jejich postoupením za předem dohodnutou částku, nebo % z budoucích přijatých plateb.

Pohledávky v hodnotě do 100.000Kč jsou zpravidla lépe vymahatelné a tím se celé vymáhání stává efektivnějším. Lidé dlužící částky pod 100.000Kč zpravidla nemají finanční prostředky z důvodu své nízké finanční gramotnosti, ale mají snahu své závazky řešit.

 

Vymáhání se skládá z 3 základních fází.

  1. Mimosoudní vymáhání

V této fázi je kladen důraz na komunikaci s dlužníkem a jeho následná motivace dluh uhradit. Pokud se pohledávky nepodaří vymoci, zpravidla se ji podaří lépe zajistit pro další fázi vymáhání.

 

  1. Soudní řízení

V případě neúspěšného vymáhání pohledávky v 1. fázi nastupují spolupracující advokáti, kteří jsou strategicky rozmístěni v rámci celé České republiky a znají místní poměry. V této fázi máme největší podíl zaplacených pohledávek. Dlužník si uvědomí svou chybu a zpravidla splácí své pohledávky.

 

  1. Exekuční řízení

Pokud dlužník neuhradil svůj dluh ani po přiznání soudem, je zahájeno exekuční řízení u vybraného spolupracujícího exekutora. Stejně jako v předchozí fázi je exekutor pečlivě vybrán, aby byla pohledávka co nejrychleji uspokojena.

 

O jaké pohledávky nemám zájem?

O pohledávky které jsou promlčené, rozporované a které dlužník může započíst vůči věřiteli.  Dále nemám zájem o pohledávky již vymáhané, nedostatečně a chybně zajištěné. Také nemám zájem o pohledávky, u kterých se dá předpokládat, že nebudou uhrazeny.

V případě zájmu o spolupráci napište na email:

Hrabovsky.jiri(zavináč)gmail.com

Do emailu napište, zda máte zájem pohledávku vymáhat, nebo jí prodat. Dále do emailu připojte oskenované podklady související s pohledávkou a požadovanou cenu v případě prodeje.