Pro dlužníky

Dostali jste výzvu k úhradě dlužné částky?

Děkujeme za Váš aktivní přístup a snahu o rychlé vyřešení celé záležitosti.

 

  1. Nejlevnější způsob vyřešení problému se splácením duhu je mimosoudní dohoda a nejrychlejší zaplacení dluhu. Neboť v čase dluh narůstá o náklady vymáhání, smluvní úroky, zákonné úroky z prodlení, smluvní pokuty, poplatky za soud a advokáty.
  2. Pokud nedojde k úhradě dluhu mimosoudně, je nutné jej zažalovat u soudu. V této fázi dluh narůstá o různé pokuty, poplatky a odměny. Toto přirostlé příslušenství běžně dosahuje i několik desítek tisíc Kč. Takto navýšený dluh je zpravidla přikázáno zaplatit do 14 dnů. Pokud nedošlo k úhradě dluhu v mimosoudní fázi, tak zde v dané lhůtě už to asi nepůjde a následuje exekuce.
  3. Exekuce je další fáze vymáhání pohledávky pokud nedojde k jejímu zaplacení po přiznání soudem. V exekučním řízení se pohledávka navyšuje o další desítky tisíc korun za odměnu exekutora, náklady na exekuci a další výdaje.

Z výše uvedeného je zřejmé, že nejlevnější a nejlepší pro dlužníka je zaplatit dluh v mimosoudní fázi vymáhání. Jen tak se dají ušetřit desetitisíce korun a nepřijdete o možnost stanovit si výši splátek dle vlastních možností.

 

Chcete-li celou záležitost podrobněji projednat, domluvit se na možnostech řešení Vaší záležitosti, na splátkách dluhu, atd… Využijte  kontaktního formuláře.